Charisma-management.nl is verhuisd.
De nieuwe website is CharismaGids.nl

Ga naar CharismaGids.nl

Uw houding en beweging completeren

Met een sterke fysieke aanwezigheid en expressie maakt u meer indruk, blijft u beter in het geheugen hangen en komt u zelfverzekerder over. Ontdek hoe u met uw houding, beweging en mimiek uw authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid versterkt.

De wijze waarop u een ruimte binnenloopt, heeft een bepaalde impact. Hoe u contact legt op een netwerkbijeenkomst geeft een indicatie over wie u bent. Uw opkomst bij een presentatie is beslissend voor de aandacht en de interesse van de zaal. Hoe u staat en beweegt als trainer voor een groep, wekt wel of geen vertrouwen.

Uw houding, beweging en gezichtsexpressie zijn naast de kleding die u draagt bepalend voor uw charisma en visuele overtuigingskracht. Zij completeren het beeld dat u neerzet en hebben daardoor ook een groot effect op de boodschap die u overbrengt.

Peter van Hofweegen“Lida geeft vanuit haar warmte en oprechte interesse in mensen fantastische adviezen hoe je jezelf goed kunt presenteren. Dit doet zij met humor en aandacht. Ik denk regelmatig aan Lida als ik voor de kledingkast sta of naar een spreekgestoelte loop! Een aanrader voor jezelf of voor je team.”

Peter van Hofweegen,Associate bij ZOOOMEEE

Training: Houding en beweging

Doelgericht werkt u aan een goede lichaamshouding, een zelfbewuste natuurlijke loopbeweging en zelfverzekerde ondersteunende gebaren.
U leert uw bewegingen optimaal benutten en effectief inzetten. Uw eigenheid is hierbij leidend. Daarbij letten we op de relatie met uw kleding en schoeisel. Er is altijd een wisselwerking tussen kleding, persoonlijkheid, lichaamshouding en beweging.

De kracht van de training ligt in de vele praktische oefeningen. We richten ons op situaties uit de praktijk van alledag en op voor u specifieke casussen. U bepaalt de focus.

Mogelijke onderdelen van het programma:

  • Uw entree
  • Hoe u contact legt op een bijeenkomst
  • De wijze waarop u zit en staat
  • Het openen en afsluiten van een presentatie
  • Zelfbewust ruimte innemen, aandacht vangen en vasthouden
  • Het brengen van consistentie tussen persoonlijkheid, beeld en boodschap

Wilt u een sterke, charismatische en overtuigende uitstraling? Neem contact op voor een programma op maat.

Naar contactpagina