Charisma-management.nl is verhuisd.
De nieuwe website is CharismaGids.nl

Ga naar CharismaGids.nl

Overtuigen door charismatische uitstraling

Wilt u uw persoonlijke effectiviteit en visuele overtuigingskracht vergroten? Maak uw persoonlijkheid zichtbaar, laat uw kwaliteiten zien en krijg meer impact! Ontdek hoe u met uw kleding, houding en beweging uw authenticiteit, aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid versterkt.

De persoonlijke uitstraling is een bijzonder belangrijk aspect in de communicatie. Het is beslissend voor hoe u wordt gezien en hoe uw boodschap wordt gewaardeerd en geïnterpreteerd. Het plaatje kleurt het praatje.

Manon Burger“We hebben een coach voor het werk, sport, dieet of geestelijk welzijn. Waarom niet voor het uiterlijk en je presentatie, die iedere dag bepalen hoe jij overkomt op anderen en welke versie je van jezelf laat zien?

Lida kijkt analytisch en grondig naar je gehele voorkomen, van botstructuur, houding, tot vormen en kleuren en ze geeft gericht feedback en advies. Ze heeft me geholpen orde te scheppen in mijn overvloed aan kleding.

Hierdoor is de dagelijkse vraag ‘Wat moet ik aan vandaag’ een makkelijke en leuke vraag geworden. Ik heb nu een helder overzicht van wat bij mij past en wat mijn uitstraling versterkt. Ik weet hoe ik items die minder bij mij passen, kan aanpassen door bijvoorbeeld een accessoire toe te voegen. Er komt niet een jurk binnen, maar een krachtige versie van mijzelf.

In een druk leven heeft Lida’s hulp mijn kledingkeuze versimpeld en daar voel me vrolijker en sterker bij.”

Manon Burger, Marketing Directeur, Elsevier

Wilt u uzelf ook onderscheidend neerzetten? Het beeld dat u neerzet onder de loep nemen en in evenwicht brengen met uw persoonlijkheid en boodschap? Optimaal gebruik maken van uw eigen kracht? Geef samen met mij uw charisma een boost. Overtuig door uw uitstraling en communiceer effectief!

U kunt mij boeken voor een individueel traject, een groepstraining op maat of een interactieve presentatie / workshop.
Lida van Doorn versterkt uw uitstraling

Mijn laatste twitterberichten